تدریس خصوصی چیست

کلید واژه: تدریس خصوصی چیست – انواع تدریس خصوصی – روش تدریس چیست – انواع روش تدریس

پشتیبانی: 88852377-021

تدریس خصوصی چیست

کلید واژه: تدریس خصوصی چیست – انواع تدریس خصوصی – روش تدریس چیست – انواع روش تدریس

یکی از نکات جالب در جستجوی کلمات مرتبط با تدریس خصوصی را جستجو می کنید یکی از عبارت های پیشنهادی گوگل سوال “تدریس خصوصی چیست” می باشد. ممکن است بعضی از افراد در این زمینه اطلاعات زیادی نداشته باشند و یا از کلاس های خصوصی استفاده نکرده باشند.

در این مقاله به صورت مختصر در رابطه با کلاس های تدریس خصوصی، نحوه برگزاری این کلاس ها، دلایل استفاده و موارد لزوم شرکت در آن، مزایا و معایب کلاس های خصوصی و… توضیحاتی ارائه می گردد. البته در رابطه با موارد لزوم استفاده از کلاس های خصوصی در این مقالهتوضیحات کاملی ارائه شده است.

کلید واژه: تدریس خصوصی چیست - انواع تدریس خصوصی - روش تدریس چیست - انواع روش تدریس
کلید واژه: تدریس خصوصی چیست – انواع تدریس خصوصی – روش تدریس چیست – انواع روش تدریس

توضیحات اولیه

در بسیاری از موارد که دانش آموزان و دانشجویان درس های خودشان را به خوبی متوجه نمی شوند و درک نمی کنند از کلاس های تدریس خصوصی استفاده می نمایند. در بسیاری از موارد دانش آموز یا دانشجو نحوه تدریس مدرس و استاد خودش در مدرسه یا دانشگاه را نمی پسندد و مطالبی که در کلاس ارائه می شود را متوجه نمی شود. در حالت دیگر ممکن است شخصی نتوانسته باشد در کلاس های اصلی خودش به صورت کامل شرکت کند و بعضی از جلسات را از دست داده باشد.

اهداف کاری

در حالت دیگر ممکن است شخصی بخواهد به عنوان مثال برای اهداف کاری و تجاری و یا برای بحث های مهاجرتی زبان انگلیسی را در مدت زمان کمی آموزش ببیند و بر آن مسلط شود. ممکن است بخواهد مکالمه زبان را یاد بگیرد و یا بر گرامر زبان انگلیسی مسلط شود. در این حالت استفاده از کلاس های تدریس خصوصی زبان انگلیسی به نسبت کلاس هایی که در آموزشگاه ها و موسسات برگزار می شود می تواند سریع تر و در زمان کمتری این شخص را به هدف خودش برساند.

در کلاس های تدریس خصوصی معمولا فقط یک نفر شاگرد با مدرس حضور دارد. در نتیجه به تناسب هدفی که مد نظر شاگرد است سطح کلاس را می توان به گونه ای تنظیم کرد و یا مطالبی را می توان درس داد که در کمترین زمان اهداف مورد نظر را برآورده کند. در این کلاس ها بحث های حاشیه ای در کار نیست و مستقیم و بدون اتلاف وقت می توان سراغ اصل مطلب رفت.

به عنوان مثالی دیگر

در کلاس های خصوصی ریاضی اگر دانش آموز در بحث های پایه ای اشکال دارد می توان قبل از آن که سراغ درس اصلی ترم حاضر رفت، یکی دو جلسه برای رفع اشکال مطالب پایه ای برگزار نمود. بنابراین کلاس های تدریس خصوصی کاملا انعطاف دارد و در نتیجه بازدهی آن می تواند فوق العاده خوب باشد. بنابراین اگر سوال تدریس خصوصی چیست برای شما مطرح بوده است می توان گفت که در کلاس های خصوصی فقط یک نفر شاگرد با معلم حضور دارند و دقیقا مطالبی تدریس می شود که برای موفقیت در درس و تحصیل شاگرد مفید باشد.

کلید واژه: تدریس خصوصی چیست – انواع تدریس خصوصی – روش تدریس چیست – انواع روش تدریس

روش تدریس چیست؟

روش تدریس مجموعه فعالیت هایی است که با توجه به امکانات موجود تعریف شده است تا مساعدترین زمینه را برای آموزش موثر فراهم آورد.

انواع روش تدریس

از مراحل مهم و ضروری در طراحی آموزشی، انتخاب روش تدریس است. معلم باید بعد از انتخاب محتوا و قبل از تعیین وسیله مورد نیاز آموزشی، روش مناسب تدریس خود را انتخاب کند.

انواع روش تدریس (روش نمایشی)

این روش بر دیدن و مشاهده کردن استوار است. بهترین روش برای زمانی است که معلم می خواهد کار کردن و عملکرد یک دستگاه را به دانش آموزان نشان دهد. این روش برای درس های علمی و فنی کاربرد بیشتری دارد.

مراحل اجرا روش نمایشی

مرحله آمادگی

در این مرحله معلم باید مراحل زیر را انجام دهد:

 • مشخص کردن هدف تدریس
 • فراهم کردن امکانات مورد نیاز
 • سالم بودن ابزار و وسایل آموزشی

مرحله توضیح

معلم باید مراحل زیر را انجام دهد:

 • بیان اهداف تعیین شده به دانش آموزان
 • نحوه و انجام دادن عمل
 • مطرح کردن سوالات مرتبط با درس برای دانش آموزان و جواب دادن از طرف آنها

مرحله نمایشی

معلم در این مرحله باید روش صحیح انجام دادن کار را به دانش آموزان نشان دهد.

مرحله آزمایشی و سنجش

در این مرحله معلم باید با دریافت بازخورد مناسب از دانش آموزان، اطمینان پیدا کنند که آنها مطالب را فهمیده اند یا خیر. معلم از طریق انجام پرسش های کتبی و شفاهی می تواند این بازخورد را از طرف دانش آموزان دریافت کند.

مزایایی روش نمایشی

 • بکارگیری اشیا حقیقی و واقعی
 • کاربرد مناسب در مدارس فنی
 • معایب روش نمایشی

عدم کسب تجارب مستقیم از راه عمل، تمرین و تکرار توسط دانش آموزان در فرایند یادگیری در این روش

کلید واژه: تدریس خصوصی چیست - انواع تدریس خصوصی - روش تدریس چیست - انواع روش تدریس
کلید واژه: تدریس خصوصی چیست – انواع تدریس خصوصی – روش تدریس چیست – انواع روش تدریس

انواع روش تدریس (روش آزمایشی)

این روش روش تجربی و مناسب برای دانش آموزان است. به این صورت که در جریان آزمایش، معلم روش را توضیح می دهد و سپس خود دانش آموز تمام مراحل را انجام می دهد. نقش معلم صرفا نقش راهنما و هدایت گر است. این روش بر اکتشاف دانش آموز استوار است و فعالیتی است که خود دانش آموز با بکارگیری تجهیزاتی که دارد در مورد مفهومی خاص تجربه کسب می کند.

مزایای روش آزمایشی

 • کسب یادگیری با ثبات تر به دلیل بکارگیری از تجارب مستقیم در فرآیند یادگیری
 • کسب هدف های آموزشی و آموزش صحیح مراحل آزمایش کردن برای دانش آموزان
 • ارضا حس کنجکاوی و توقیت نیروی اکتشاف و اختراع در دانش آموزان
 • معایب روش آزمایشی
 • صرف هزینه زیاد به دلیل فراهم کردن وسایل آزمایشی
 • نیاز به وجود معلمان و مدرسین توانا
 • عدم تقویت دایره لغات و مفاهیم دانش آموزان
 • اجرای غلط و خطر آفرین این روش توسط دانش آموزان در صورت عدم کنترل دقیق
 • انواع روش تدریس (روش بحث گروهی)
 • این روش بر گفتگو روی موضوعی خاص بین تمام شرکت کنندگان بحث استوار است.
 • در این روش دانش آموزان می توانند عقاید و تجربیات خود را در مورد موضوع مطرح شده در کلاس با یکدیگر در میان بگذارند.
 • در این روش خود دانش آموزان بیش از کتاب یا معلم، باید به دنبال اصول، راه حل و نتایج یک موضوع باشند.
 • در اجرای این روش معلم نقش هدایتگر بحث را دارد. باید این بحث را بگونه ای هدایت کند که به بیراهه کشیده نشود.
 • این روش در مورد درس های تاریخ، جغرافیا، جامعه شناسی، روانشناسی، فلسفه، اقتصاد، علوم سیاسی و… کاملا مناسب است.

مراحل اجرای روش بحث گروهی

مرحله اول: آمادگی و برنامه ریزی

مرحله آمادگی و برنامه ریزی شامل مرحل زیر است:

 1. انتخاب موضوع
 2. فراهم کردن زمینه های مشترک بین دانش آموزان: تمام دانش آموزان باید اطلاعات یکسانی داشته باشند.
 3. تعیین نحوه آرایش گروه های شرکت در بحث

نحوه آرایش به این صورت است:

 • رهبر گروه
 • شاگردان
 • شخص مهمان
 • ناظر یا ارزیاب

مرحله دوم: روش اجرای بحث گروهی

در مرحله اجرا باید مراحل زیر رعایت شود.

 • فراهم کردن امکانات و شرکت غیر مستقیم و هدایت گر و کنترلی در بحث توسط معلم
 • مشخص بودن وظایف دانش آموزان
 • مطالعه موضوع قبل از شروع بحث توسط دانش آموزان
 • رعایت حقوق یکدیگر در حرف زدن
 • عدم داشتن انتظار در پذیریش نظر خود توسط دانش آموزان دیگر
 • مزایای روش بحث گروهی
 • سهیم شدن دانش آموزان در تجربیات یکدیگر
 • تقویت حس همکاری، اعتماد به نفس، روحیه نقادی، قوه مدیریت و رهبری و قوه استدلال
 • ارزیابی افراد از خود
 • معایب روش بحث گروهی
 • قابل اجرا نبودن در کلاس های پر جمعیت (جمعیت کلاس باید بین 6 تا 20 نفر باشد)
 • مناسب نبودن برای دانش آموزان دوره ابتدایی
 • نیاز به وجود مهارت بالا در اجرای این روش
 • انواع روش تدریس (روش حل مسئله)

کلید واژه: تدریس خصوصی چیست – انواع تدریس خصوصی – روش تدریس چیست – انواع روش تدریس

انواع روش تدریس

روش حل مسئله

دانش آموزان با مسئله رو به رو می شوند و در ذهن خود راه حل های مختلف را تجسم می کنند. در مورد حل مسئله، اطلاعات زیادی از منابع مختلفی جمع آوری می کنند که این اطلاعات باید معتبر و علمی باشند. فرضیه سازی می کنند و برای حل مسئله چندین راه را بر می گزینند. فرضیه خود را بر اساس اطلاعات پیشین و شواهد موجود آزمایش می کنند سپس با توجه به اطلاعات بدست آمده، نتیجه گیری می نمایند.

معلم در این روش، نقش راهنما را در فرآیند تدریس دارد. اما شاگردان در این روش برای راهنمایی بیشتر دائما با معلم در تماس اند. معلم، کتاب درسی، کتابخانه، فیلم، موزه و… می توانند منبع اطلاعاتی دانش آموزان باشند.

مزایای روش حل مسئله:

فعال بودن شاگرد، داشتن احساس مسئولیت، رشد تفکر انتقادی و پژوهشی در شاگرد در تمام مراحل اجرا این روش

معایب روش حل مسئله:

این روش بر روش یادگیری معنادار استوار است. یادگیری معنادار یادگیری است که در آن مفاهیم جدید ریشه در مفاهیم گذشته فرد دارد. در این روش مطالب از کلی به جزی مورد بررسی قرار می گیرد. در این روش معلم، در ابتدا مطالب کلی تر که شامل اطلاعات قبلی دانش آموز است را بیان می کند. سپس به ارائه مطالب و مفاهیم جدید درس می پردازد و در آخر برای تفهیم بیشتر، مثال ها و نمونه انواع تدرس خصوصی

در این الگو، معلم، کتاب درسی و کلاس درس تنها شرایط و منابع آموزشی هستند.

مزایای روش پیش سازمان دهنده

 • الگو مناسب برای درس های نظری و الگو مناسب برای کشورهای فقیر
 • حداکثر بهره وری از این روش تدریس در زمان محدود
 • جاگیری مفاهیم و اطلاعات به طور منظم در ساخت شناسی دانش آموزان
 • معایب روش پیش سازمان دهنده
 • تصمیم گیری مطلق توسط معلم
 • توجه کمتر به علایق و نیازهای شاگردان
 • ارتباط کم بین محتوا آموزشی با زندگی واقعی دانش آموزان
 • توجه کمتر به مسائل روانی، عاطفی و اجتماعی شاگردان
 • انواع روش تدریس ( آموزش انفرادی)
 • انواع روش تدریس

در این روش، شاگردان برحسب توانایی های که دارند، پیش می روند. این روش، یک روش شاگرد محوری است که در اجرای این روش، روحیه استقلال طلبی شاگردان تقویت می شود.

کلید واژه: تدریس خصوصی چیست - انواع تدریس خصوصی - روش تدریس چیست - انواع روش تدریس
کلید واژه: تدریس خصوصی چیست – انواع تدریس خصوصی – روش تدریس چیست – انواع روش تدریس

انواع روش های آموزش انفرادی به شرح زیر است:

یادگیری در حد تسلط

در این روش، یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش آموز با زمان یادگیری او بستگی دارد. در این روش اگر تدریس عالی و مطلوب باشد وقت و زمان کمتری نیاز خواهد بود. حسن این روش این است که شاگرد در زمان کمی متوجه کفایت و ارزش خود خواهد شد. در این روش معلم روش های آموزشی خود را بر اساس تفاوت های فردی تنظیم می کند.

تدریس خصوصی

مهم ترین عامل در این روش توجه به علائق، زمینه ها و توانایی های شخصی دانش آموز است. جلسات آموزشی باید به اندازه کافی کوتاه باشد تا موجب خستگی دانش آموز نشود. محیط آموزش باید برای شاگرد آشنا و در حین حال راحت و جذاب باشد. معلم برای ترغیب شاگرد، از عوامل تقویت کننده مثبت استفاده کند.

آموزش برنامه ای

از روش های آموزش انفرادی است که می کوشد یادگیری را با نیازهای دانش آموزان هماهنگ کند. در این روش، موضوع آموزشی به بخش های کوچکتر تقسیم می شود که این بخش ها براساس دانش قبلی دانش آموز تنظیم شده است. هر بخشی که تمام می شود دانش آموز را به هدف نهایی نزدیک می کند. آموزش برنامه به دو صورت خطی و شاخه ای است.

آموزش برنامه ای به صورت خطی

در این بخش دانش آموز باید تمامی بخش ها را مطالعه کند. برای درک بیشتر، بهتر است بخش های مطالعه شده را دائما مرور نماید. گام هایی که دانش آموز در این روش باید بردارد کوتاه بوده تا بلافاصله بازخورد آن را ببیند.

کلید واژه: تدریس خصوصی چیست – انواع تدریس خصوصی – روش تدریس چیست – انواع روش تدریس

آموزش برنامه ای به صورت شاخه ای

در این روش دانش آموز براساس توانایی خود این آموزش را دنبال می کند. اگر در هر مرحله از یادگیری، به سوال پاسخ درست دهد به صورت خطی مابقی مراحل را نیز پیش می برد. اما اگر به سوال پاسخ درست ندهد به مراحل جبرانی سوق داده می شود. در مراحل جبرای شاگرد با دریافت اطلاعات اضافی، اشتباه خود را تصحیح می کند.

آموزش به وسیله کامپیوتر

همانند روش برنامه ای است با این تفاوت که پیشرفت در مطالعه توسط ماشین کنترل می شود. و به شاگرد زمانی اجازه ورود به مراحل بعدی داده می شود که در مرحله ای که قرار دارد موفق شود. این کامیپوتر ها، ماشین آموزش نامیده می شوند که آموزش را بطور منظم عرضه می کنند و موجب یادگیری منظم شاگرد و بازخورد فوری او می شوند.

تعریف تدریس خصوصی:

فرایندی است که طی آن معلم یا استاد تلاش می کند تا مباحثی که دانش آموز یا دانشجو در فهم یا کاربرد آن ها دچار مشکل شده است را با بیانی رسا و با جدیدترین شیوه های تدریس، آموزش دهد، این مباحث می تواند کل یا قسمتی از یک درس و یا تمرین های آن درس باشد.

تدریس خصوصی مشتمل بر سه قسمت می باشد:

 1. سنجش سطح علمی دانش آموز یا دانشجو
 2. ارائه درس و نکات متناسب با سطح علمی دانشجو
 3. ارزیابی دانش آموز یا دانشجو پس از ارائه درس

تدریس خصوصی را می توان به دو نوع تقسیم نمود:

تعریف تدریس خصوصی فوری

به گونه ای از تدریس اطلاق می کنیم که شاگرد فرصت چندانی تا امتحان یا آزمون ندارد و هدف وی از این کلاس خصوصی و تدریس، فقط موفقیت در آزمون می باشد.

ویژگی های تدریس خصوصی فوری

از مشخصات این نوع تدریس آن است که تعداد جلسات کمتر از ده جلسه و نزدیک به آزمون میان ترم یا پایان ترم می باشد. انواع تدرس خصوصی
اقتضای چنین تدریسی، استادی کار کشته، مسلط و دلسوز می باشد که برای موفقیت شاگرد فشار زیادی را تحمل کند و مجموعه زیادی از مفاهیم اصلی و مهم را در مدت زمان کوتاه تدریس نماید.

تعریف تدریس خصوصی مستمر

به گونه ای از تدریس اطلاق می کنیم که شاگرد با دور اندیشی و آینده نگری، به محض مشاهده نقاط ضعف خود و در طول ترم، به این تدریس روی می آورد و هدف آن درک واقعی مطالب، تقویت علمی دائمی و موفقیت در کلیه آزمون های آتی می باشد.

کلید واژه: تدریس خصوصی چیست - انواع تدریس خصوصی - روش تدریس چیست - انواع روش تدریس
کلید واژه: تدریس خصوصی چیست – انواع تدریس خصوصی – روش تدریس چیست – انواع روش تدریس

ویژگی های تدریس خصوصی مستمر

از ویژگی های این نوع تدریس آن است که تعداد جلسات بیش از ده جلسه می باشد و فرصت کافی برای برنامه ریزی استاد یا معلم وجود دارد. بنابراین استاد می تواند با آرامش خاطر و با یک برنامه ریزی بلند مدت، اهداف مشخصی را پیگیری نماید. چنین تدریسی قطعا به لحاظ کیفی بالاتر از تدریس فوری می باشد و نتایج بهتری در پی خواهد داشت.

تدریس خصوصی تضمینی تخیل یا واقعیت

در سایت ها و آگهی ها دیده می شود که از عبارت فریبنده “تدریس خصوصی تضمینی” استفاده می شود. لطفا دقت فرمائید که این عبارت به خودی خود غلط است. برای اثبات این مدعا، فرض کنید بهترین استاد دنیا را برای تدریس مستعدترین شاگرد دنیا استخدام کنیم، با این حال تصور کنید اگر این شاگرد حوصله مطالعه نداشته باشد، یا از درس مورد نظر متنفر باشد یا… آیا میتوان امیدی به نتیجه داشت؟ آیا می توان نتیجه را تضمین کرد؟
با این وجود، هر عقل سلیمی می پذیرد تضمین چیزی که هزاران عامل در آن دخیل است، صحبتی عوام فریبانه است، ولی توجه داشته باشید که در صورت انتخاب تدریس خصوصی مستمر، با توجه به ماهیت آن، می توان اهدافی را پیش بینی کرد و بهبود شاگرد را در بازه های زمانی مشخص مشاهده نمود.

تدرس خصوصی مزایای فراوانی دارد که در این مقاله به تعداد اندکی از آن ها اشاره شد. ما در نوینک با معرفی انواع کسب و کارها در حوضه تدریس خصوصی و سایر خدمات آموزشی این امکان را فراهم کرده ایم تا در محیط امن اینترنت امکان نمایش انواع خدمات آن ها به راحتی برای شما میسر می باشد.

دانلود فایل pdf این مقاله

تدریس خصوصی

کلید واژه: تدریس خصوصی چیست – انواع تدریس خصوصی – روش تدریس چیست – انواع روش تدریس

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با است